Vragen?

+32 11 35 04 20

Provincie Limburg

Economie

3de jaar, 4de jaar, 5de jaar, 6de jaar (ASO)

Economie is de studie van de 'huishouding'. Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.
De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.
Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Van kapitaal belang!

Geboeid door actualiteit

Economisch leren denken door activerend onderwijs

De wetenschap economie beheersen om de samenleving te begrijpen

Algemene economie

In de tweede graad leer je over de economische kringloop, het indexcijfer, de begrippen NV en BVBA, de prijsvorming, de stappen in een koopproces, het consumenten- en producentengedrag.

In de derde graad onderzoek je de verschillende productmarkt-vormen van perfecte concurrentie tot monopolie. Daarnaast doorgrond je ook de arbeidsmarkt en de kapitaalmarkt. De invloed van de overheid in het economisch leven op onder andere budgettair en monetair vlak, zal zeker niet ontbreken. België is een open economie; je kijkt dus over de grenzen heen in het thema internationale handel. 

Bedrijfswetenschappen

Je start in de tweede graad met de basis van het dubbel boekhouden: de balans, het grootboek, het journaal, de proef- en saldibalans, de analyse van de jaarrekening …

In de derde graad leer je een ondernemingsplan opstellen met aandacht voor de verschillende ondernemings- en financieringsvormen. Hierbij aansluitend wordt de marketingmix van een onderneming besproken. Een grondige analyse van de jaarrekening en technieken rond investeringscalculatie behoren tevens tot de thema’s.

De toekomst ...

De opleiding economie is een goede voorbereiding op zowel master- als bacheloropleidingen. Mogelijkheden zijn handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, rechten, bedrijfscommunicatie, communicatiewetenschappen, management, toerisme, journalistiek, toegepaste informatica, politieke wetenschappen, taal- en letterkunde, onderwijs …

Het attest bedrijfsbeheer ontvang je na het succesvol volbrengen van de opleiding economie.

Dankzij economie heb ik een stapje voor in het dagelijks leven.

Mattias

Lestabel 2de graad

Vak

aantal lesuren per week

aantal lesuren per week

3de jaar

4de jaar

Aardrijkskunde

0

2

Biologie

1

1

Chemie

2

0

Engels

3

3

Frans

3

3

Fysica

0

2

Geschiedenis

2

2

Informatica

2

0

Informaticawetenschappen

0

2

Leren en onderzoeken

2

0

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Vaardig met Frans

0

1/0

Wiskunde

4/5

4/5

Economie

4

4

Programmeren

1/0

0

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

Lestabel 3de graad

Vak

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

economie-moderne talen

economie-moderne talen

economie-wiskunde

economie-wiskunde

5de jaar

6de jaar

5de jaar

6de jaar

Aardrijkskunde

2

0

2

0

Biologie

0

0

1

1

Chemie

0

0

2

0

Engels

4

4

2

2

Frans

4

4

3

3

Fysica

0

0

0

2

Geschiedenis

2

2

2

2

Informaticawetenschappen

0

2

0

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Levenswetenschappen

1/0

1/0

1/0

1/0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

0

0

Nederlands

4

4

4

4

Programmeren

0

0

1/0

1/0

Wiskunde

3

3

6

6

Wiskunde uitbreiding

0/1

0/1

0/2

0/2

Duits

2

2

0

0

Economie

4

4

4

4

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

32

32