Latijn

1ste jaar, 2de jaar, 3de jaar, 4de jaar, 5de jaar, 6de jaar (ASO)

Een 'dode' taal, en toch springlevend! Het Latijn is nog lang niet uit de westerse cultuur verdwenen. Integendeel, tal van talen zijn doorspekt met woorden en uitdrukkingen die hun oorsprong vinden in de klassieke talen.

Eeuwenoud maar eeuwig jong!

Onuitputtelijke bron voor taal

Uitdagende studie van teksten

Rijke antieke cultuur

In een notendop

De opleiding

Als je voor Latijn kiest, kies je ook een beetje voor geschiedenis. Zo kom je bv. in de lessen cultuur meer te weten over het leven van de Romeinen. Deze lessen geven je een betere kijk op onze eigen manier van leven, omdat onze leefwereld sterk beïnvloed werd door de Romeinen!

De Latijnse woordenschat helpt je vooruit bij het leren van andere talen zoals Frans of Spaans. Zelfs moeilijke woorden in het Nederlands kun je verklaren. Ook wordt door de Latijnse woordenschat je geheugen dagelijks getraind, waardoor je na verloop van tijd sneller en veel makkelijker uit het hoofd kan leren.

Latijn laat je op zijn eigen unieke manier kennismaken met menselijke taal en communicatie. Het biedt je inzicht in de structuur van de meeste Europese talen en je leert de juiste taal vinden om argumenten overtuigend vorm te geven. Het opent de poorten naar vele cultuurdomeinen en verbindt verschillende beschavingen in vele streken over de eeuwen heen.

1ste graad

De studie van de Latijnse grammatica zorgt er samen met de studie van de Latijnse teksten voor dat je meer gaat stilstaan bij de manier waarop een taal is opgebouwd. Hierdoor zal je aanleg voor talen stilaan groeien. De uitdaging Latijn helpt je op zoek te gaan naar de juiste studiehouding! Je bouwt een dagelijkse routine op bij het studeren en je leert met meer inzicht studeren.

2de graad

De woordenschat en de grammaticale kennis worden in de tweede graad uitgebreid om te komen tot een ‘vlotte’ lectuur van Latijnse teksten. Je leert abstract denken en je ontwikkelt zin voor analyse, synthese en evaluatie. Je bestudeert de Grieks-Romeinse cultuur en beschaving als grondlegger van de westerse cultuur en beschaving. Latijn leert je bezig te zijn met taal in al zijn facetten.

3de graad

In de derde graad gaat de aandacht vooral naar de auteurs en hun werk, gesitueerd in hun cultureel-historisch kader. Op het programma staan o.a. poëzie, drama, het keizerlijke Rome, de filosofie van Grieken en Romeinen, het Romeins recht en de taal en cultuur van de christenen en de humanisten. In het kader van de onderzoekscompetentie bekroont een afstudeerproef je opleiding Latijn.

De toekomst ...

Na de derde graad zijn er tal van mogelijkheden voor master- en bacheloropleidingen. We denken o.a. aan taal- en letterkunde, geschiedenis, kunstwetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, criminologische wetenschappen, rechten, politieke en sociale wetenschappen, economische wetenschappen, medische wetenschappen en gezondheidszorg, toegepaste biologische wetenschappen, wiskundige ingenieurtechnische wetenschappen, wiskunde …

Elk uur Latijn is voor mij plezier met tekst en cultuur!

Lara

Lestabel 1ste graad

Vak

1ste jaar

2de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

2

1

Frans

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

Plastische opvoeding

1

0

Nederlands

4

4

Natuurwetenschappen

3

2

Wiskunde

4

5

Techniek

2

2

ICT/Economie

1

1

Engels

0

2

Klasuur (Sociale activiteit)

1

0

Latijn

4

5

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

Meer weten over de andere mogelijkheden in 1A? Neem dan eens een kijken op de pagina's van STEM plus of Exploratie.

Lestabel 2de graad

Vak

aantal lesuren per week

aantal lesuren per week

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Engels

3

3

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

5

5

Chemie

1

1

Biologie

1

1

Fysica

1

1

Specifiek gedeelte

Latijn

4

4

Flex wiskunde/Frans *

2

2

Exploratie

1

1

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

* Tijdens dit uur krijgen de leerlingen extra uitdaging of extra ondersteuning op maat.

Lestabel 3de graad

Vak

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

Latijn-moderne talen *

Latijn-moderne talen

Latijn-wiskunde *

Latijn-wiskunde

5de jaar

6de jaar

5de jaar

6de jaar

Aardrijkskunde

2

0

2

0

Academische vaardigheden (Nederlands)

1/0

1/0

1/0

1/0

Biologie

0

0

1

1

Chemie

0

0

2

0

Duits

2

2

0

0

Engels

4

4

2

2

Frans

4

4

3

3

Fysica

0

0

0

2

Geschiedenis

2

2

2

2

Informaticawetenschappen (Informatica)

0

2

0

2

Latijn

4

4

4

4

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Natuurwetenschappen

2

2

0

0

Nederlands

4

4

4

4

Programmeren (Informatica)

0

0

1/0

1/0

Wiskunde

3

3

6

6

Wiskunde uitbreiding (Wiskunde)

0/1

0/1

0/2

0/2

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

32

32

* Lestabel tot en met schooljaar 2022-2023.

Door de huidige onduidelijkheid inzake de invulling van deze studierichtingen (ten gevolge van de schorsing van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof) is de lestabel vanaf schooljaar 2023-2024 nog niet beschikbaar. 

Leerlingen in actie!