Wetenschappen

5de jaar, 6de jaar (ASO)

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde. ) Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. 

Wie Wil Weten Waarom!

Verklaren van natuurverschijnselen

Zoeken naar technologische vernieuwingen

Bouwen aan een moderne duurzame kennismaatschappij

In een notendop

De opleiding

De opleiding wetenschappen is sterk theoretisch georiënteerd. De keuze van de leerinhouden voor wiskunde en wetenschappen, de vaardigheden en de attitudes die er aangeleerd worden, zijn gericht op het ontwikkelen van het redeneervermogen. 

In de derde graad worden er hogere eisen gesteld en grotere leerstofgehelen aangeboden. Het leertempo ligt hoger. De leerstof dient zelfstandig en inzichtelijk verwerkt te worden. De klemtoon ligt op doorzettingsvermogen, kritische zin en studie-inzet.

Wiskunde

In de component wiskunde klimt het onderwijs, door studie van algebra, meetkunde, analyse en statistiek naar een hoog niveau van abstractie.

Wetenschappen

In de vakken fysica, chemie, biologie leer je volgens de wetenschappelijke methoden denken. In deze vakken gaat men op onderzoek uit. Je probeert zelf de kennis te ontdekken. De levende en de niet-levende materie in al haar aspecten wordt bestudeerd.

De toekomst ...

Deze vorming heeft een uitgesproken doorstromingskarakter. Na de derde graad leiden deze opleidingen naar tal van masteropleidingen. We denken aan: ingenieur, arts, tandarts, wiskundige, bioloog, chemicus, fysicus, apotheker, kinesist, architect ... Ook andere studierichtingen blijven steeds mogelijk: rechten, economie, psychologie, talen ...

Ook bij de bacheloropleidingen blijven vele richtingen open zoals onderwijs, toegepaste informatica, verpleegkunde ...

Ik wil de natuur beter snappen en kies daarom voor natuurwetenschappen.

Pieter

Lestabel 3de graad

Vak

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

wetenschappen-moderne talen *

wetenschappen-moderne talen

wetenschappen-wiskunde *

wetenschappen-wiskunde

5de jaar

6de jaar

5de jaar

6de jaar

Aardrijkskunde

2

0

2

0

Academische vaardigheden (Nederlands)

0

0

1/0

1/0

Biologie

2

2

2

2

Chemie

2

2

2

2

Duits

2

2

0

0

Engels

4

4

2

2

Frans

4

4

3

3

Fysica

2

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

2

Informaticawetenschappen (Informatica)

0

2

0

2

Levensbeschouwing

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Nederlands

4

4

4

4

Programmeren (Informatica)

0

0

1

1

Wetenschappelijk werk

0

0

1/0

1/0

Wiskunde

4

4

6

6

Wiskunde uitbreiding (Wiskunde)

0

0

0/2

0/2

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

32

32

* Lestabel tot en met schooljaar 2022-2023.

Door de huidige onduidelijkheid inzake de invulling van deze studierichtingen (ten gevolge van de schorsing van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof) is de lestabel vanaf schooljaar 2023-2024 nog niet beschikbaar.