Ons beleid

Mensen doen schitteren via kunstonderwijs.

Creatief denken, de grondstof voor de toekomst

Het kunstonderwijs bekleedt een aparte plaats in het vormingslandschap. Hiervoor kiezen houdt een engagement in. Je kiest er bewust voor om te investeren in een bijzonder talent.

Een humaniora streeft ernaar jullie, als jonge mensen, te begeleiden in je groei, jullie denken en voelen te scholen. Zij voedt je zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel, twee noodzakelijke pijlers voor de toekomst.

Ons medium om dit te realiseren is ‘kunst’ : de kunst om originaliteit te scheppen, de kunst om vorm te geven aan gevoelens en dromen, de kunst om te luisteren en te spreken, de kunst om je kleine kantjes om te buigen naar grote kwaliteiten, de kunst om onbevooroordeeld open te staan, de kunst om te leren, de kunst om opbouwend kritisch te zijn, de kunst om van mening te kunnen veranderen, de kunst om te houden van kunst.

Call to action knop

Het welbevinden van onze leerlingen

Jongeren voelen zich snel thuis in een omgeving die leeft van wederzijds respect, van openheid voor vele visies en voor allerlei vormen van expressie.

De juiste oriëntering

Omdat onze school specifieke talenten verlangt voor de verschillende afdelingen, is de juiste leerling in de juiste opleiding plaatsen een prioriteit. Alleen zo kunnen wij een individuele ontplooiing garanderen. Ook aan jullie doorstroming naar hoger onderwijs wordt intens gewerkt.