Modernisering secundair onderwijs

Het secundair onderwijs in Vlaanderen scoort internationaal uitstekend. Toch wijzen onderzoeken en ervaringen op belangrijke verbeterpunten. Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn talenten, interesses en mogelijkheden, wordt het secundair onderwijs nu hertekend.

De modernisering van het secundair onderwijs startte op 1 september 2019 in het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs en wordt dan progressief - leerjaar na leerjaar - verder ingevoerd. Concreet betekent dit dat de eerste twee jaren van het secundair onderwijs al gemoderniseerd werden. In het schooljaar 2021-2022 was het derde jaar aan de beurt en zo worden vervolgens, jaar na jaar, ook de andere leerjaren vernieuwd.

Hierdoor ziet het overzicht van de opleidingen die wij aanbieden er anders uit voor leerlingen die starten in het eerste, tweede of derde jaar, dan voor leerlingen die in één van de hogere jaren instappen.