De school beschikt over een goed werkende leerlingenraad. Deze leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. Zij hebben daadwerkelijk inspraak in wat er op school gebeurt.

Maar ook ouders zijn via het oudercomité rechtstreeks betrokken bij de werking van de school. Onze school vindt het belangrijk dat ouders effectief betrokken zijn bij haar werking. Het oudercomité is daar het uitgewezen middel toe.

De school beschikt over een goed werkende leerlingenraad. Deze leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leerlingen. Zij hebben daadwerkelijk inspraak in wat er op school gebeurt.

Maar ook ouders zijn via het oudercomité rechtstreeks betrokken bij de werking van de school. Onze school vindt het belangrijk dat ouders effectief betrokken zijn bij haar werking. Het oudercomité is daar het uitgewezen middel toe.

Leerlingenraad

Een team van gemotiveerde leerlingen dat wekelijks samenkomt om het leven op onze school te bespreken: wat gaat goed en wat kan er beter? Ook zorgt de leerlingenraad voor een aantal leuke activiteiten op onze school ...

Inspraak

Regelmatige bijeenkomsten met de leerlingenraad zorgen ervoor dat we snel kunnen inspelen op wat er leeft op school. We kunnen ook goed werken aan onze diverse activiteiten. Bovendien leren we vergaderen, luisteren naar elkaar en leren we elkaar zo ook op een betere manier kennen.

Leerlingenraad in actie

Inbreng van alle leerlingen is erg belangrijk om goed te kunnen werken als leerlingenraad. Voor alle leerlingen van het vierde jaar wordt dit geplaatst in een leuk stellingenspel om zo de nodige info en  standpunten te krijgen. Iedereen wint in Cluedo: The Green High Edition.

Dag van de jeugdbeweging

Op de Dag van de Jeugdbeweging organiseert de leerlingenraad een aantal activiteiten. In de vroege uren trekken de leerlingen samen naar het evenement op het Dusartplein. Tijdens de middagpauze is er gratis chocolademelk en worden er spelletjes gespeeld, een leuk initiatief!

Week van het welbevinden

Tijdens de week van het welbevinden zorgt de leerlingenraad voor activiteiten om een aanzet te geven tot een fjner schoolklimaat.
 

Oudercomité

Het belang en de werking van het oudercomité situeert zich op twee vlakken:

  • Inspraak

Bijna maandelijks vergadering (zie kalender) vergadert het oudercomité samen de directies. Voorstellen en problemen kunnen daar besproken worden.
Het oudercomité heeft ook een afvaardiging in de schoolraad. Ouders, leerlingen, personeel en de lokale gemeenschap zitten driemaal per schooljaar samen met de directie en het schoolbestuur.

  • Activiteiten organiseren

Ouders ondersteunen de schoolwerking met allerlei activiteiten (zowel financieel als logistiek): pasta-avond, brunch, kiennnamiddag, OpenDeurDagcafé ... De opbrengst komt rechtstreeks de leerlingen ten goede: steun bij tegemoetkoming op de schoolrekening, boekenaankoop ...

Om lid te zijn, moet uw kind uiteraard leerling zijn van onze school maar leerlingen studeren af. Er is dus een voortdurende vraag naar nieuwe leden. Je kan meewerken door een volwaardig actief lid te worden: je komt naar de vergaderingen en je steekt een handje toe bij de activiteiten. Je kan je ook op de lijst van de ‘werkers’ zetten. Dit betekent dat men je bij een activiteit mag contacteren om een handje toe te steken. Geïnteresseerd? U kan u melden als lid of helpende hand via mail: oudercomité@psdiepenbeek.be of bij één van de leden (zie ledenlijst)

Recente nieuwsitems

Stonehenge

28 mei 2019

Lego EV3

4 januari 2018

Neem contact op met ons

Je wilt meer weten over één van onze opleidingen? Stel je vraag via onderstaand formulier. Of grijp gewoon naar de telefoon bij dringende vragen.