Accent op mens en maatschappij

Heb jij een breed interesseveld en spreken onderwerpen zoals voeding, gezondheid en communicatie jou wel aan? Dan is de studierichting maatschappij en welzijn beslist iets voor jou. 

Je leert veilig en duurzaam handelen, krijgt inzicht in het sociaal gedrag van de mens en werkt aan een gezonde levensstijl. Bovendien sta je zelf steeds centraal: je onderzoekt jouw eigen handelen om nadien te vergelijken met de verwachtingen van de maatschappij. Bij enkele thema’s komt er ook een praktische opdracht aan te pas waarbij je de handen uit de mouwen kan steken. 

Het accent in deze studierichting ligt op de samenleving en hoe jij en anderen hieraan deelnemen. In de toekomst denk jij aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat. 

Als je deze optie kiest, kies je voor zowel een arbeidsmarktgerichte als doorstroomgerichte opleiding. Dat betekent dat je een richting kiest waarmee je na je middelbare studies meteen aan het werk kan of die je voorbereidt op verdere studies aan de hogeschool.

 

Vak

Aantal lesuren per week

Basisvorming + Differentiatie

27

Basisoptie maatschappij en welzijn

Maatschappelijke vorming

5

Meer weten over de andere mogelijkheden in 2A? Neem dan eens een kijken op de pagina's van Latijn, STEM-technieken, STEM-wetenschappen of moderne talen & wetenschappen.