Accent op mens en maatschappij

Je bent sociaal en je gaat graag om met mensen. Je hebt belangstelling voor voeding en gezondheid. Je interesseert je voor wetenschappen.

Deze optie is een brede opleiding met het accent op mens en maatschappij. Om in zijn behoeften te voorzien voert de mens een aantal technische handelingen uit. Om die te verbeteren heb je nood aan wetenschappelijke kennis, gekoppeld aan een grote sociale verantwoordelijkheid.

Actief leren, creatief handelen en technisch denken spreken je aan. Je bent praktisch ingesteld, maar je vindt algemene vorming belangrijk. Je wilt na het secundair onderwijs nog verder studeren in het hoger onderwijs. Je denkt in de toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals onderwijs, gezondheidszorg of de sociale sector.

Als je deze optie kiest, kies je voor zowel een arbeidsmarktgerichte als doorstroomgerichte opleiding. Dat betekent dat je een richting kiest waarmee je na je middelbare studies meteen aan het werk kan of die je voorbereidt op verdere studies aan de hogeschool.

Vak

Aantal lesuren per week

Basisvorming + Differentiatie

27

Basisoptie maatschappij en welzijn

Maatschappelijke vorming

5

In een notendop

Meer weten over de andere mogelijkheden in 2A? Neem dan eens een kijken op de pagina's van Latijn, STEM-technieken, STEM-wetenschappen of moderne talen & wetenschappen.