1A

1ste jaar (ASO)

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk op een gemeenschappelijke basisvorming van 27 lesuren aangevuld met een klasuur. Uniek voor onze school is de mogelijkheid om deze basisvorming aan te vullen met 'uitdagingen' in de vorm van keuzevakken. Hierdoor kan je je interesses aftasten en eventueel nieuwe interesses en mogelijkheden te ontdekken. Zo krijg je gelijke kansen en kan je breed kiezen uit de verschillende studiemogelijkheden in het tweede leerjaar.
Deze uitdagingen bestaan telkens uit 4 lesuren. In totaal heb je dus 32 uren les per week.

>

1A Exploratie

Je hebt aanleg voor talen, wiskunde of voor techniek. Tijdens de talenturen krijg je de kans om je interesses te ontdekken. Je kan vrij kiezen uit de volgende talenten: Italiaans, Spaans, Engels, mediawijs vloggen, theater, kookatelier, techniek, sport.

Ontdek 1A Exploratie.
 

1A Latijn

Behaalde je sterke resultaten in het lager onderwijs? Heb je belangstelling voor taal, kunst, verhalen en heb je veel doorzettingsvermogen? Ben je geïnteresseerd in geschiedenis?

Dan zal Latijn je zeker niet teleurstellen!
 

1A STEM plus

Behaalde je sterke resultaten in de lagere school, onder andere voor
wiskunde? Heb je een grote interesse in wetenschappen en technologie? Heb je snel inzicht in complexe taken?

Dan is STEM plus de geknipte uitdaging voor jou!
 

Vak

Lesuren per week

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken

2

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

2

Frans

4

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Plastische opvoeding

1

Nederlands

4

Natuurwetenschappen

3

Wiskunde

4

Techniek

2

Informatica/Economie

1

Klasuur (Sociale activiteit)

1

Uitdagingen

4