Biotechnologische en chemische technieken

5de jaar

Ben je nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de (levende) materie zoals milieu, voeding en gezondheid en ecologie? Ben je geïnteresseerd in biochemische processen en mogelijke biotechnologische en maatschappelijke toepassingen hiervan?

In de studierichting Biotechnologische en chemische technieken leer je leerinhouden uit biologie, chemie, wiskunde en informatica functioneel integreren in vaardigheden die belangrijk zijn voor een toegepaste wetenschappelijke functie. Deze studierichting in de dubbele finaliteit is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar biologie, chemie en/of biochemische technieken centraal staan evenals een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt. Tijdens de lessen oefen je alvast verschillende taken in om labovaardigheden eigen te worden en processen in kaart te brengen, op te volgen en uit te voeren.  

Door de huidige onduidelijkheid inzake de invulling van deze studierichtingen (ten gevolge van de schorsing van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof) is de lestabel nog niet beschikbaar.