Maatschappij & Welzijn

3de jaar, 4de jaar (Verder studeren of gaan werken (dubbele finaliteit))

Ben jij gefascineerd door menselijk (gezondheids)gedrag? Wil je alles weten over de menselijke levensloop? Wil je kinderen en volwassenen ondersteunen, verzorgen en begeleiden én wil je daarvoor alle sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden
leren? Dan is Maatschappij en welzijn jou op het lijf geschreven!

De opleiding

De studierichting Maatschappij en welzijn is een studierichting die enerzijds gericht is op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Anderzijds bereidt deze studierichting je voor op een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
Centraal in Maatschappij en welzijn staan het verlenen van zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen. Leerinhouden uit de toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie ondersteunen je hierbij.
De focus van de opleiding ligt op de ontwikkeling van de mens, gezondheidsbevordering en begeleiding in elke levensfase. Leerinhouden uit de toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie ondersteunen je hierbij.

Maatschappij en welzijn is inhoudelijk verwant met de richting Opvoeding en begeleiding in de derde graad.

 

De toekomst

Hoewel je na deze opleiding meteen aan de slag kan, behoort verder studeren in het hoger onderwijs ook zeker tot de mogelijkheden:

  • Onderwijs
  • Orthopedagogie
  • Sociaal werk
  • Maatschappelijke veiligheid
  • Pedagogie van het jonge kind
  • Gezinswetenschappen
  • Sociale readaptaiewetenschappen
  • Toegepaste psychologie
  • ...

Lestabellen

(Deze lestabellen zijn onder voorbehoud.)