Maatschappij & Welzijn

3de jaar, 4de jaar (Verder studeren of gaan werken (dubbele finaliteit))

Ben jij gefascineerd door menselijk (gezondheids)gedrag? Wil je alles weten over de menselijke levensloop? Wil je kinderen en volwassenen ondersteunen, verzorgen en begeleiden én wil je daarvoor alle sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden leren? Dan is Maatschappij en welzijn jou op het lijf geschreven!

De opleiding

De studierichting Maatschappij en welzijn is een studierichting die enerzijds gericht is op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Anderzijds bereidt deze studierichting je voor op een mogelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Centraal in Maatschappij en welzijn staan het verlenen van zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen. Leerinhouden uit de toegepaste psychologie, pedagogiek en toegepaste biologie ondersteunen je hierbij.

Maatschappij en welzijn is inhoudelijk verwant met de richting Opvoeding en begeleiding in de derde graad.

 

De toekomst

Hoewel je na deze opleiding meteen aan de slag kan, behoort verder studeren in het hoger onderwijs ook zeker tot de mogelijkheden:

  • gezondheidszorg
  • onderwijs
  • ergotherapie
  • verpleegkunde
  • orthopedie
  • sociaal werk
  • toegepaste psychologie
  •  ...

Lestabel

Vak

aantal lesuren per week

aantal lesuren per week

3de jaar

4de jaar

Levensbeschouwelijke vakken

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Geschiedenis

1

1

Aardrijkskunde

1

1

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Specifiek gedeelte

STEM

1

1

Gedragswetenschappen - Opvoedkunde

7

7

Biologie - Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens

1

1

Indirecte zorg en voeding

4

4

Exploratie

1

1

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32