Opvoeding en begeleiding

5de jaar

Ben je gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens?

In de studierichting Opvoeding en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg. Vanuit deze wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van mensen met een beperking.

Door de huidige onduidelijkheid inzake de invulling van deze studierichtingen (ten gevolge van de schorsing van de eindtermen door het Grondwettelijk Hof) is de lestabel nog niet beschikbaar.