Verzorging

4de jaar, 5de jaar, 6de jaar, 7de jaar (BSO)

De studierichting bereidt je voor op beroepen in de jongeren-, oudere- en thuiszorg. Bij deze studierichting ligt de klemtoon op de algemene zorg waar de theorie en de praktijk geïntegreerd wordt. Je leert omgaan met jezelf, collega's en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van de jonge zorgvrager als de zorgaspecten bij de oudere zorgvrager aan bod.

Helpende handen verlichten zorgen!

Geboeid door verzorging, voeding en het omgaan met mensen

Werken als zorgkundige in een kinderdagverblijf, kleuterschool, woonzorgcentrum, gezin ...

Geregistreerd zelfstandige in de zorgsector

In een notendop

De opleiding

2de graad

In de tweede graad gaat de meeste aandacht naar het verwerven van basiskennis en -vaardigheden op het vlak van huishoudkunde en verzorging. Ook voeding, woning, kleding, ziekenzorg en sociale relaties komen aan bod. De nadruk wordt gelegd op zelfzorg en mantelzorg, m.a.w. op zorg binnen de directe omgeving: je leert problemen oplossen in concrete situaties.

3de graad

De derde graad bereidt je voor op een job in de zorgsector. Motivatie (écht begaan zijn met mensen) en zelfstandigheid zijn een absolute must. Je leert de algemene basistechnieken om jonge en oudere mensen zorg op maat te bieden. Met praktische tips en inleefsituaties krijg je inzicht in de gedragingen van de mens en leer je omgaan met de mensen die je gaat verzorgen. Maar verzorging is meer: je leert ook hoe je een kamer gezellig maakt, hoe je een lekkere en toch gezonde maaltijd bereidt en serveert. Je geïntegreerde proef zal je uitwerken vanuit de ervaringen die je opdoet tijdens de stages.

7de jaar specialisatiejaar

De opleiding is praktijkgericht. Zowel in een woonzorgcentrum als voor het zelfstandig werken in de thuiszorg ligt de arbeidsmarkt voor je open! De zorg voor de zwaar zorgbehoevenden in al zijn aspecten wordt verder bestudeerd en uitgediept. Je bespreekt heel wat psychologische problemen die om een gepaste benadering vragen. Door het toepassen van praktische tips kan je het leven en de omgeving van de oudere zorgvrager aangenamer maken. Met dit specialisatiejaar behaal je het diploma van het secundair onderwijs. Met dit diploma krijg je toegang tot het hoger onderwijs.

De toekomst ...

Afgestudeerden werken met de zorgvrager die ofwel verblijft in de residentiële ouderenzorg ofwel in zijn thuissituatie. Zij werken als zorgkundige in een team, onder begeleiding van een verpleegkundige of een maatschappelijk werker.

Aan verzorging stelt de maatschappij hoge eisen. Door deze te volgen bereid ik me goed voor!

Lisa

Lestabel 2de graad

Vak

aantal lesuren per week

4de jaar

Engels

2

Gezondheidsleer (Verzorging)

4

Hygiënische verzorging (Verzorging)

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muzikale opvoeding

1

Opvoedkunde

2

Plastische opvoeding

2

Project algemene vakken

5

Toegepaste informatica

1

Voedingsleer, technologie en budgettering (Huishoudkunde)

2

Zorg voor leef- en woonsituatie (Huishoudkunde)

3

Zorg voor voeding (Huishoudkunde)

4

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

Lestabel 3de graad

Vak

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

aantal lesuren/week

5de jaar

6de jaar

7de jaar

Engels

1

1

2

Huishoudkunde stage (Huishoudkunde)

4

4

4

Levensbeschouwing

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Opvoedkunde

2

2

2

Project algemene vakken

4

4

4

Toegepaste biologie

1

1

0

Verzorging participatie in de gezondheidszorg (Verzorging)

0

1

0

Verzorging praktijk (Verzorging)

2

2

2

Verzorging stage (Verzorging)

8

8

8

Verzorging theorie (Verzorging)

3

2

3

Voordracht en welsprekendheid (Expressie)

1

1

0

Zorg voor leef- en woonsituatie praktijk (Huishoudkunde)

1

1

2

Zorg voor leef- en woonsituatie theorie (Huishoudkunde)

1

1

1

AANTAL LESUREN PER WEEK

32

32

32